HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH     

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017

***********

I. CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

1. Điều dưỡng      300

2. Hộ sinh             150

3. Dược                200

II. TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY

1. Dược                50

2. Y sĩ                  100

3. Điều dưỡng     200

4. Xét nhiệm         50

III. QUYỀN LỢI HỌC SINH - SINH VIÊN

1. Học bổng 15 suất

2. Có chỗ ở trong kí túc xá cho 1000HSSV

3. Sau khi tốt nghiệp làm việc tại các cơ sở y tế Nhà nước và tư nhân trong toàn Quốc

4. Được các công ty hỗ trợ học ngoại ngữ miễn và tư vấn, giới thiệu đi làm việc tại Viện Dưỡng Lão thuộc các nước:
Nhật Bản, Đức, Đài loan......

5. Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định pháp luật


    THÔNG TIN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN         Mã hồ sơ :     
  HỆ ĐÀO TẠO
  Đối tượng TS
  Ngành
  Họ Đệm :    Tên :
  Tên thường gọi :
  Ngày sinh :
  Giới tính   
  CMND: Ngày cấp:    Nơi cấp:  
  Dân tộc:
  Tôn giáo:
  Nơi sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Nơi TN PTTH HOẶC TĐ:
  Khu vực:
  Đối tượng ưu tiên:
  Điện thoại cá nhân:
  Địa chỉ báo tin: